Antwoord: in april 2012 is het aantal werklozen in Nederland met 24 duizend toegenomen. Er waren in de maand April 489 duizend werklozen. Dit is 6,2 procent van de beroepsbevolking. Bron: cbs